Holter EKG-a

    HOLTER SRCA

 

Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička procedura odnosno poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati. Indikacije za Holter EKG-a su: poremećaji srčanog ritma (aritmija), krize svesti, vrtoglavice. Ukoliko pacijent oseća poremećaje ritma, nesvestice, bol u grudnom košu, zamaranje i gubitak daha, a da se prethodnim pregledima nije utvrdilo srčano poreklo pomenutih simptoma , Holter ekg-a je neophodan dijagnostički postupak.

 

Holter EKG snimanje-Izvodi se tako što se pacijentu  na grudni koš postave elektrode, koje su povezane sa malim aparatom. Sam aparat, nešto veći od mobilnog telefona  beleži elektrokardiogram pacijenta  sve vreme, najčešće u periodu od 24h. Pacijent tokom nošenja holtera, obavlja uobičajene dnevne aktivnosti, koje beleži u dnevnik i saopštava kardiologu radi što preciznijeg tumačenja nalaza.

POPUSTI NA ZDRAVSTVENE USLUGE   ( POPUSTI DO 90 % )

*Na ovim linkovima možete pogledati sve zdravstvene usluge sa popustom

– http://www.extrapopusti.rs/firme/beograd/zdravlje

– http://www.extrapopusti.rs/firme/beograd/zdravlje

 

Holter EKG – postupak snimanja. Na grudni koš se prilepi pet elektroda koje su povezane sa malim aparatom koji se nosi u torbici prebačenoj preko ramena. Tokom perioda od 24 sata aparat neprekidno registruje električnu aktivnost srca. Osoba treba da radi sve uobičajene radnje i da vodi dnevnik aktivnosti. Sutradan, nakon 24 sata aparat se skida i čitaju se rezultati. Jasno je kakav neprocenjiv značaj ima ova metoda, posebno u otkrivanju, a kasnije i praćenju lečenja poremećaja aktivnosti srca.

Tokom nošenja parata, pacijent ne sme da se kupa, pomera kablove ili odlepljuje elektrode- o čemu dobija detaljna uputstva prilikom postavljanja holtera. Podaci se sa aparata unose u kompjuter nakon skidanja holtera. Kardiolog analizira rad srca za čitavo vreme snimanja ( prati se srednja srčana frekvenca, poremećaji ritma, nivo ST segmenta, pauze u srčanom radu, dužina trajanja pojedinih intervala u ekg zapisu). Na osnovu rezultata uočavamp postoji li ishemija miokarda, aritmija ili poremećaji provođenja na osnovu čega se predlaže dalja dijagnostika i terapija. Na ovaj pouzdan i sasvim neškodljiv način stičemo objektivan uvid u stanje srčanog mišića i sprovodnog sistema srca.

Indikacije ili stanja kada je potreban Holter EKG monitoring su:

– svi poremećaji srčanog ritma srca
– praćenje terapijskog odgovora u lečenju aritmije
– dijagnostika ishemijske bolesti srca
– dijagnostika asimptomatske ishemije miokarda
– praćenje terapijskog odgovora u lečenju
– sinkope i presinkope, bolovi u grudima, dispneje
– praćenje varijabilnosti srčane frekvencije
– nejasna stanja krize svesti (gubitka svesti)
– pre početka bavljenja rekreacijom ili sportom te kod mladih sportista
– procena rizika mortaliteta

U toku primene holter EKG monitoringa registruju se sledeći parametri: srednja srčana frekvenca, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, kompenzatorne pauze ili prekidi u radu srca, Q-T interval; varijabilnost srčane frekvence (kao nezvisan prognostički pokazatelj).

Pre montaže opreme, pacijent mora da se okupa, njegove grudi se potom moraju dobro očistiti alkoholom (ili nekim drugim sredstvom) kako bi se obezbedilo dobro prianjanje samolepljivih EKG elektroda. Elektrode se prvo lepe a zatim pričvršćuju na grudni koš pacjenta i omogućavaju njegove uobičajene dnevno-noćne aktivnosti. Tankim žicama elektrode se povezuju sa malim prenosnim holter EKG aparatom koji se postavlja oko struka pacjenta ili se nosi na specijalnom kaišu oko vrata.

U toku upotrebe moguće su smetnje od jakih izvora elektomagnetnog zračenja (mobilni telefon, mikrotalasna peć i jakih magneta) ali i vlage pa se zabranjuje;

  • Kupanje ili tuširanje pacijenta, (obavlja pre i nakon upotrebe holter EKG)
  • Boravak u blizini izvora visokog napona, metal detektora ili velikih magneta (zabrana snimanja magnetmom rezonantnom tomografijom).
  • Upotreba električnog jastuka, ćebeta, masažera i sličnih uređaja na električni pogon.