Holter pritiska

HOLTER PRITISKA

img-generator24-satni holter krvnog pritiska U različitim situacijama (napor, mirovanje, stres…) i zavisnosti od doba dana (budnost ili spavanje) menjaju se vrednosti arterijskog pritiska. Tokom merenja krvnog pritiska dobijamo trenutne vrednosti krvnog pritiska u momentu merenja. Na pregledu su vrednost krvnog pritiska često povišene zbog uzbuđenja tokom pregleda ili ostanu niske jer pregled za nekoga nije ni napor ni stres. Jedno merenje krvnog pritiska nam ne daje kompletne podatke o vrednostima krvnog pritiska tokom čitavog dana. Nošenje 24 satnog holtera pritiska je važno da bismo uopšte utvrdili da li postoji povišen arterijski pritisak- hipertenzija. Osim toga, kada se utvrdi postojanje povišenog arterijskog pritiska i kada se uvede lek ova metoda nam omogućuje da proverimo da li je lek i doza leka odgovarajuća za lečenje.

POPUSTI NA SVE ZDRAVSTVENE USLUGE  ( POPUSTI DO 90 % ,POPUSTI)

Na ovim linkovima možete pogledati sve zdravstvene usluge sa popustom

– http://www.extrapopusti.rs/ponude/beograd/zdravlje

– http://www.extrapopusti.rs/firme/beograd/zdravlje

Holter krvnog pritiska – procedura – Tokom perioda od 24 sata na nadlakticu se stavi manžetna koja je povezana sa malim aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa. Tokom dana na svakih pola sata i tokom noći na svakih sat vremena manžetna se naduvava i meri se arterijski pritisak koji registruje aparat. Osoba treba da radi sve uobičajene radnje i da vodi dnevnik aktivnosti. Nakon 24 sata aparat se skida i čitaju se rezultati. Na osnovu zabeleženih podataka dobijamo uvid u dnevne varijacije pritiska.

Holter krvnog pritiska je postupak kojim se krvni pritisak meri u određenim intervalima tokom 24 časa.  
Ovo je odlična metoda za:
–          procenu dnevnog i noćnog ciklusa promene pritiska
–          otkrivanje perioda naglih hipotenzija
–          kontrolu efekata antihipertenzivne terapije
–          korekciju vrste i vremena u toku dana kada se uzimaju antihipertenzivi
–          izbegavanje fenomena “belog mantila” (porast krvnog pritiska uzrokovan strahom od doktora,  a ne oboljenjem).
 
Najvažnije indikacije (razlozi) za primenu holtera: 
–          vrtoglavice
–          krize svesti
–          kontrola efekata antihipertenzivne terapije
–          neregulisana arterijska hipertenzija
–          sumnja na povišen pritisak u trudnoći
–          druge situacije koje zahtevaju detaljniju analizu krvnog pritiska
Aparat se sastoji od poveske (manžetne koja se postavlja na nadlakticu) i mehanizma koji registruje vrednosti krvnog pritiska. Postavljena aparatura ne remeti dnevne aktivnosti. Merenja se tokom dana najčešće vrše na pola sata, a tokom noći svakih sat vremena. Razmak između merenja određuje se kompjuterski, pre postavke aparata. Pacijent dobija detaljna uputstva kako da se ponaša tokom nošenja aparata i kako da vodi dnevnik aktivnosti i simptoma. Nakon skidanja aparata, podaci se prebacuju na kompjuter i posebnim softverom (programom) analiziraju. Kardiolog očitava nalaz i daje zaključak.