Ultrazvuk po izboru: Ultrazvuk po izboru: ginekološki uz ili uz dojki ili uz podpazušnih jama ili uz mekih tkiva ili uz dojki ili uz podpazušnih jama ili uz mekih tkiva

Zašto ultrazvuk dojki Pregled je neinvazivan, pristupačan, neškodljiiv (nema zračenja – radijacije ),  sa kvalitetnom kontrastnom rezolucijom slike mekih tkiva koja se ne vide na rentgenskom snimku. Prikaz nepalpabilnih promena, daje preciznu lokaciju promene analizom iz više ravni. U okviru Poliklinike Gracia Medika u mogućnosti smo da pacijentima ponudimo konsultacije…